Managed muna si girlfriend bago hatid sa kanilang bahay